Güzel Görünmek Neden Önemli ? Beden İmajı Nedir ?

Çalışmalar 6 aylık bebeklerin bile güzelliği fark edebildiğini göstermiştir.  İç güzellik her zaman daha önemli olsa da, dış güzelliğin sosyal hayattaki etkileri hiç de hafife alınamaz. İş başvurularında işverenlerin, not verirken öğretmenlerin güzellik lehine karar verdiği gösterilmiştir. Dış güzellik politikada seçmen kararlarını bile etkiler. Bu duruma sosyal psikolojide ‘güzel iyidir yanlılığı’ olarak adlandırılmıştır. Buna göre, toplumda güzel insanların daha başarılı, daha sosyal ve daha mutlu olduğu yönünde bir yanlılık mevcuttur.

Bir filozof olan Hegel, güzelliği mutlak ruhun nesnelere yansıması olarak tanımlar. Aristotales güzelliği; simetri, orantılılık ve parçaların bütüne oranının benzer olması biçiminde tanımlamıştır. Edler insan yüzünü güzel bulmanın altında yatan güdüleri incelemiş ve bilateral simetrinin güzellik ve sağlıklılığın bir işareti olarak algıladığını öne sürmüştür.

Güzellik kavramını idealize eden ve idealin güzel olduğunu kabullenen bir kültür içinde yaşarken, bir yandan da beynimizdeki sinapslar ve içgüdülerimiz bize gerçek dışı ve abartılı olanın dikkat çekici olduğunu söylüyor. Dikkat çekici olan daha fazla akılda kalıyor ve hatta tüketim tercihlerimizi belirliyor. Bu ikilemin modern yaşamdaki karşılığı ise anoreksiyadan muzdarip mankenlerin ve gerçek dışı vücut ölçülerine sahip sinema sanatçılarıdır.

Beden imajı

Beden imajı; kişinin kendi bedeninin diğer insanlar tarafından nasıl göründüğü konusundaki inancıdır ve kendilik değerinin önemli bir bileşeni ve belirleyicisidir. Özellikle genç erişkinlerde beden imajı bozukluğunun belirgin bir psiko-sosyal stres etmeni olduğu ve pek çok psikiyatrik neden olduğu gösterilmiştir. Kadın olmak, ergenlik ve genç erişkinlik dönemlerinde olmak, beden imajı bozukluğu bakımından risk etmenleridir.

Psikiatride ana belirtinin beden imajı bozukluğu ile karakterize olduğu 2 rahatsızlık vardır. Biri Anoreksiya Nervoza diğeri ise vücut dismorfofobik bozukluğudur. Her iki bozuklukta da, hastaların yalnız kendi bedenlerine yönelik bir algı bozukluğu vardır. Tedavide ana hedeflerden birisi hastanın beden imajını değiştirmektir. Bu bozuklukların dışında, olumsuz beden imajının depresyon, sosyal anksiyete ve cinsel işlev bozukluklarıyla da ilişkili olduğu gösterilmiştir.

Olumsuz beden imajı dermatolojik rahatsızlıkların neredeyse tamamında gözlenebileceği gibi, önceden beden imajı olumsuz olan kişilerde dermatolojik hastalığın seyri de daha kötü olacaktır.  Bu nedenle, dermatolojik hastalığın direnç kazandığı ya da tedavi yanıtının bozuk olduğu olgularda ve özellikle hastaya ait tutumların tedaviyi olumsuz etkilendiği gözleniyorsa psikiatri konsültasyonu istenmesi bu engellerin aşılması bakımından gereklidir.

Whatsapp
Telefon