Saç Yolma Alışkanlığı (Trikotillomani)

0 0

Trikotillomani herhangi bir stresli yaşam olayından sonra da başlayabilir. Özellikle ergenlik ve çocukluk döneminde sınav öncesinde veya ders çalışma sırasında saç yolmalara sık rastlanır. Bulgular çoğunlukla kişinin yalnız olduğu zamanlarda ortaya çıkar. Bu davranışlara tırnak yeme, parmak emme veya sallanma gibi davranışlar da eşlik edebilir. Bazen kaşıntının bile saç yolmaya eşlik ettiğine tanık olabiliriz ancak bu durumda ağrı yoktur.

Rahatsızlık, mutlaka erken teşhis ve tedavi edilmelidir. Dermatologklinik psikolog veya psikiyatri bölümleriyle birlikte koordineli çalışmak uygun olacaktır.

Tedavide geç kalınması, saçların kalıcı dökülmesine veya bölgesel kelliklere neden olunabileceği gibi, kişiyi derinden ve kalıcı olarak etkileyebilen estetik, psikososyal sonuçlara neden olacaktır. Saç yolma hastalarına, uygun tedavi süreci sonrasında saç ekimi yapılabilir.

Kişinin kendi saçlarını dikkat çekici saç kaybıyla sonlanacak şekilde tekrar tekrar yolmasına “Trikotillomani” denir. Saç yolma alışkanlığı, temelinde psikolojik sorunlar yatmakta olan ve bastırılamayan, engellenemeyen bu yoğun kaygı durumunun dışarı vurumu olarak kabul edilir.

Saçlarını yolan kişi bu uygulama ile rahatlar hatta haz alır veya doyum duygusu yaşayabilir. Oluşan bu durum herhangi bir cilt rahatsızlığına bağlı değildir. Klinik ilerledikçe, kişinin yaşamı olumsuz etkilemeye başlar. Rahatsızlık, dürtü kontrol bozukluğu olarak adlandırılmakla beraber, belirgin bir takıntı özelliği taşıdığı için ilave olarak Obsesif Kompülsif Bozukluklarla (OKB) da benzerlikler gösterir.

Trikotillomaniyi çocuklarda sık görmekle birlikte bazen geç yaşlarda başlar ve kadınlarda daha sıktır. Hatta bazen sürekli sakal, kaş ve kirpik yolmalar şeklinde kendini gösterir.  Özellikle ailelerin ilk çocuklarında daha sık görülmesi, hastalığın başlangıcında aileye yeni katılan kişiyi kıskanmanın bu alışkanlığı tetiklemiş olabileceğini düşünülür. Bununla beraber, aşırı mükemmeliyetçi, eleştirici annelerin ve buyurgan, duygularını belli etmeyen babaların olduğu ailelerde bu hastalığa daha sık rastlanır.

Whatsapp
Telefon