Liken Planus Hastalığı ve Tedavisi

Döküntüler genellikle 1mm ile 1cm arası değişen boyutlarda, hafif kabarık, sınırı düzensiz, mor renkli, parlak oluşumlardır. Üzerlerinde gri veya beyaz çizgilenmeler bulunması oldukça tipiktir.

Döküntüler ilk başta kırmızı olup sonra asıl rengi olan mora dönüşebilir. Ağız içinde yerleşen döküntüler ise beyaz, hafif kabarık, silmekle geçmeyen, küçük yada daha yaygın oluşumlar şeklindedir.

Liken Planus döküntülerinin en sevdiği vücut bölgeleri; el ve ayak bilekleriyle ön kol iç yüzüdür. Küçük döküntüler birleşerek geniş oluşumlar meydana getirebilirler. Kabarık ve geniş döküntüler özellikle bacak ön yüz ve uylukta yerleşirler.

Başka bir tipinde ise döküntüler normal renginden farklı olarak kahverengi ve siyahımsı renklerde olabilirler.

Liken Planus İle Birlikte Görülen Hastalıklar

Gastrointestinal sistem hastalıkları (kronik karaciğer hastalığı, primer bilyer siroz, ülseratif kolit)
Maligniteler (mide, lenfosarkom, retikulum hücre sarkomu, nöroblastom, kranyofarengiom)
Otoimmun hastalıklar, diabetus mellitus birliktelik gösterebileceği hastalıklardır.
Oral mukoza tutulumu olguların 2\3’ünde görülür. %15-25 hastalığın tek belirtisi olabilir. En sık yanak mukozası, dil, dudak, göz, diş etleri, damaklar, tonsiller, farenks tutulur. Erozif ve ülser şeklinde olabilir.

Liken planus’un tırnak bulguları

Liken planuslu hastaların %1-10’unda tırnak tutulumu olduğu bildirilmiştir. Oluk benzeri küçük çizgilenmeler, tırnak plağının incelmesi, tırnakların dökülmesi, ayrışmalar, longitüdinal çatlaklar ve tırnak altı kalınlaşması gibi.

Liken planus tedavisi

Liken planusa özgü tedavi bulunmamaktadır. Kaşıntı kontrolünde antihistaminikler verilir. Nemlendiriciler verilir. Hastalığın şiddetine ve tutulumuna bağlı olarak topikal ve sistemik tedaviler verilmelidir.

Topikal tedavilerde; kortizonlu kremler özellikle tercih edilir. Bunun yanında topikal kalsinörin inhibitörleride (tacrolimus, pimekrolimus) verilir. Sistemik tedavide; steroid, asitretin, fototerapi (PUVA, UVB, dar band UVB), siklosporin, hidroksiklorokin, mikofenolat mofetil, azatiyoprin, interferon, tetrasiklin, griseofulvin ve itrakanozol gibi ilaçlar verilebilir.

Whatsapp
Telefon